Mặt Nạ Phòng Hóa Quân Nhu

1.600.000 1.200.000

Thông số kỹ thuật Số liệu tương ứng
Khối  lượng toàn bộ mặt nạ 900 gam
Khối lượng mặt trùm  (542 ± 9) g
Khối lượng hộp lọc Từ 300g đến 340g
Trở lực thở của hộp lọc (15 ¸ 22) mm HO
Thời gian kháng độc (ở điều kiện phòng thí nghiệm) + Đối với HCN 4,5mg/L, không nhỏ hơn         : 35 phút.+ Đối với C­H5mg/L, không nhỏ hơn            : 35 phút.

+ Đối với CClNO5mg/L, không nhỏ hơn     : 35 phút.

Hệ số lọt qua %, không lớn hơn  0,005.
Khả năng phòng độc đáp ứng TCVN/QS 1223:2010
Chứng nhận 10/CNHC-TĐC ngày 26/11/2014 của Cục TC-ĐL-CL/ Bộ Quốc Phòng
Gọi ngay!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon